Dự án thi công

Dự án nhà gỗ Resort Hồ Tuyền Lâm

- Dự án nhà gỗ Resort Hồ Tuyền Lâm.

- Chủ đầu tư: Anh Nguyên.

- Địa chỉ: Hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt.

HÌNH ẢNH NHÀ GỖ: